کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1438   |   تاریخ درج: Saturday, December 23, 2017   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر سایت

 

حمایت از تولید واشتغال

در راستای حمایت از تولید و اشتغال؛

استاندار آذربایجان شرقی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی بازدید کرد


استاندار آذربایجان شرقی از شهرک صنعتی در حال احداث بعثت و شش واحد مستقر در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی بازدید و در جریان مشکلات این واحدها قرار گرفت.

دکتر مجید خدابخش در راستای حمایت از تولید و اشتغال و جهت رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از شش واحد تولیدی شهرک خارجی سرمایه گذاری شامل شرکت پلیمر کیسه تبریز، شرکت صنایع خودرویی و ریلی آکیا، پارلا منسوجات، آروین تبریز، آدوین پلاستیک و شرکت هافمن، بازدید و از نزدیک به مشکلات این واحدها رسیدگی کرد.

بعد از پایان این بازدیدها، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار آذربایجان شرقی در شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل و به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی شد.

گفتنی است؛ اولین شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال ۸۳ با مساحت ۲۶۰ هکتار در ۱۶۸ قطعه در۱۷ کیلومتری تبریز احداث شد. این شهرک با هدف اشتغال زایی، انتقال فناوری، توسعه صنعتی استان و جذب سرمایه های خارجی، احداث شده است.

Share نسخه مخصوص چاپ