دسته بندی طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری
طرح ها به تفکیک شهرستان ها
طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری
کد پروژه : 30  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 346   |   تاریخ درج: شنبه, شهريور 13, 1395   |   ساعت: 12:00 ق.ظ   |   منبع / کاربر سیستم مطلب: فرج زاده

تصفيه خانه فاضلاب هريس و شبكه جمع‌آوري فاضلاب

جمعیت شهر هریس در سال 1385، بر اساس نتایج سرشماری 10057 نفر می باشد. با نرخ رشد حدود یک درصد در سال 1415 برابر 13310 نفر  برآورد گردیده است. سرانه فاضلاب تولیدی  برابر 177 لیتر در روز به ازای هر نفر، سرانه نشتاب برابر 30 لیتر در روز به ازای هر نفر، سرانه آبهای نفوذی  برابر LPCD 20 و متوسط دبي فاضلاب ورودي به تصفيه خانه 6151 مترمکعب در روز و نوع سيستم و فرآيند تصفيه MLE در نظر گرفته شده است.

طول شبکه فاضلاب 61 کيلومتر و طول خط انتقال به قطر 800 میلیمتر برابر 5 کیلومتر طراحی شده است. زمین تصفیه خانه با مساحتی در حدود 3 هکتار در فاصله 300 متری از شهر و در قسمت جنوب غربی و در مجاورت مسیل هورایلو، که در تملک کارفرمای محترم می باشد، به دلیل عبور خط اصلی گاز شهر هریس و الزام رعایت حریم خط لوله مذکور در حدود 1 هکتار آن قابل استفاده نخواهد بود.


معرفي پروژه

1-عنوان طرح: تصفيه خانه فاضلاب هريس و شبكه جمع‌آوري فاضلاب

2-بخش: امور زير بنايي     زيربخش: آب و فاضلاب

3-خدمات/توليدات:پساب

4-محل اجراي طرح:شهرستان هريس

5-شرح پروژه(زمين،ساختمان،تاسيسات زير بنايي،نحوه توليد و...) جمعیت شهر هریس در سال 1385، بر اساس نتایج سرشماری 10057 نفر می باشد. با نرخ رشد حدود یک درصد در سال 1415 برابر 13310 نفر  برآورد گردیده است. سرانه فاضلاب تولیدی  برابر 177 لیتر در روز به ازای هر نفر، سرانه نشتاب برابر 30 لیتر در روز به ازای هر نفر، سرانه آبهای نفوذی  برابر LPCD 20 و متوسط دبي فاضلاب ورودي به تصفيه خانه 6151 مترمکعب در روز و نوع سيستم و فرآيند تصفيه MLE در نظر گرفته شده است.

طول شبکه فاضلاب 61 کيلومتر و طول خط انتقال به قطر 800 میلیمتر برابر 5 کیلومتر طراحی شده است. زمین تصفیه خانه با مساحتی در حدود 3 هکتار در فاصله 300 متری از شهر و در قسمت جنوب غربی و در مجاورت مسیل هورایلو، که در تملک کارفرمای محترم می باشد، به دلیل عبور خط اصلی گاز شهر هریس و الزام رعایت حریم خط لوله مذکور در حدود 1 هکتار آن قابل استفاده نخواهد بود.

6-ظرفيت:6151 مترمكعب در روز

 

 

وضعيت پروژه

7-دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل: مواد اوليه جهت اجراي طرح قسمتي از داخل كشور و قسمتي از خارج تامين مي‌گردد. ولي مواد اوليه توليد فاضلاب خام ميباشد.

-بازار داخلي پيش بيني شده: خريد تضميني پساب توليد شده توسط دستگاه اجرايي و مشتريان خصوصي

-بازار خارجي پيش بيني شده:ندارد

9-كل زمان مورد نياز براي پروژه(از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري):3 سال

10-وضعيت طرح:

-امكان سنجي طرح در دسترس است؟بلي

-زمين مورد نياز تهيه شده است؟بلي

-مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس،سهميه ارزي،محيط زيست و غيره)اخذ شده است؟(مجوز‌هاي قانوني مربوطه به جلب سرمايه‌گذاري (مجوز سرمايه‌گذاري، تخصيص پساب و خريد تضميني پساب) توسط سرمايه‌پذير اخذ خواهد شد. ساير مجوزها با معرفي سرمايه‌پذير توسط سرمايه‌گذار اخذ مي‌شود)

-قرارداد مشاركت با شريك داخلي و يا خارجي منعقد شده است؟خير

-قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است؟خير

-با پيمانكار داخلي و يا خارجي قراردادي منعقد شده است؟خير

-تسهيلات زير بنايي(برق رساني،آب رساني،مخابرات،سوخت،جاده و غيره)فراهم شده است؟خير

-فهرستي از دانش فني ،ماشين آلات، تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟بلي

-قرارداد خريد ماشين آلات ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟خير

ساختار مالي

ساختار مالي:بر اساس مدل شاهد تهيه شده در سال1394

شرح

پول داخلي مورد نياز

پول خارجي مورد نياز

كل مبلغ به ميليون يورو

ميليون ريال

نرخ برابري

معادل م.يورو

سرمايه ثابت

172549

36750

4.7

---

4.7

سرمايه در گردش

19876

36750

54/0

---

54/0

كل سرمايه گذاري

197525

36750

24/5

---

24/5

 

 

-ارزش ماشين آلات و تجهيزات خارجي:            ---       ميليون يورو

-ارزش دانش فني و تخصصي خارجي:            ---        ميليون يورو

- ارزش دانش فني و تخصصي داخلي:          ---           ميليون يورو                            

-خالص ارزش فعلي:             2.46         ميليون يورو در 20سال

-نرخ بازگشت داخلي:                   32.5%                         درصد

-دوره برگشت سرمايه:                9سال              از ابتداي دوره ساخت

-حداقل نرخ سود مورد انتظار:              25%                 درصد                             

 

 

 

اطلاعات كلي طرح

12-نوع طرح                   تاسيس£                                                                    توسعه و تكميلT

-خلاصه وضعيت شركت:

-نام(اشخاص حقيقي/حقوقي):مدير عامل شركت: آقاي مهندس عليرضا ايمانلو

-فعاليت جاري شركت:توليد، تامين و توزيع آب شرب و دفع جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهري

-آدرس:تبريز بلوار 29 بهمن جنب دانشگاه تبريز شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

-تلفن:33318871(041) دورنگار33309992(041)

-پست الكترونيكي:m1346g@gmail.com (مدير دفتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشاركت) وب سايت: www.abfaazarbaijan.ir

-ساختار شركت:       دولتي£                                               خصوصيT

Share نسخه مخصوص چاپ

ارتباط با آیتم دهنده
مدیر این آیتم در حال حاضر روی خط نیست مدیر این آیتم در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟