دانلود سریع فایل
تامین منابع مالی طرح ها
تامین مالی از بازار سرمایه
چارجوب کلی تامین مالی از طریق بازار سرمایه

نقش و اهميت حوزه‌هاي پولي و مالي در ايفاي نقش تجهيز منابع مالی و هدايت و مديريت آن به سمت بخش‌هاي مولد از اهميت مضاعفي برخوردار است. تأمين منابع مالي در کشور به صورت سنتي و در شبكه بانك‌هاي تجاري و تخصصي انجام مي‌شود. اما در سال‌هاي اخير حركتي نوين به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي نهفته در بازار سرمايه براي تأمين مالي شركت‌ها و طرح‌ها آغاز شده است.
روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی به منظور تامین تجهیزات، سرمایه در گردش و ... برای پروژه‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و ... در بازار سرمایه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپردة مدت‌دار ویژة سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و ...) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه محور) اشاره نمود.
یکی از ساز و کارهای موجود برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی ایجاد و توسعة واسطه‌ها و شرکت‌های مالی ارائه دهندة خدمات مربوط تسهیل تامین مالی متقاضیان از بازار سرمایه می‌باشد. این واسطه‌ها و شرکت‌های ارائه دهندة خدمات تحت عنوان شرکت‌های تامین سرمایه از سازمان بورس اوراق بهادار (به شرح جدول ذیل ) دارای مجوز فعالیت می‌باشند و بر اساس بند 18 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار به ‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامة سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار انجام دهند.
شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان واسطه بین متقاضیان تامین مالی و بازار سرمایه نقش مهمی را بر عهده داشته و مجموع فرایندهای تامین مالی را اجرا نموده و به شرکت‌ها در تامین منابع مالی از بازار سرمایه کمک نموده و با ایجاد تسهیلات مختلف و متعدد فرایند تامین مالی را در قالب ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپردة مدت‌دار ویژة سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و ...) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه محور)  با شرکت‌های متقاضی تامین مالی همکاری نموده و موضوع تامین مالی از طریق بازار سرمایه را برای متقاضیان انجام می‌دهند.

 

شرکت‌های تامین سرمایه فعال

ردیف

شرکت تامین سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها

تلفن دفتر مرکزی

سایت

1

امین

10588

315083

021-88659622-33

www.aminib.com

2

نوین

10599

321752

021-84341000

www.novinib.com

3

بانک ملت

10824

395071

021-88498803-9

www.mellatib.com

4

امید

10935

418229

021-88536880

www.omidib.com

5

سپهر

10990

419292

021-88193870

www.sepehrib.com

6

لوتوس پارسیان

11041

417593

021-88976623

www.parsianlotusib.com

7

آرمان

11040

422558

021-88171794-5

www.armanib.com

8

کاردان

11221

448271

021-262022095

www.kardan.ir

9

مسکن آباد

11325

469380

22096132-021

www.abadib.com

مشاورین عرضه

به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و روش‌های موجود در بازار سرمایه برای تامین مالی، نقطه شروع و آغازین مراجعه متقاضیان تامین مالی به مشاورین عرضه به منظور اخذ مشاوره‌های اولیه می‌باشد. مشاورین عرضه دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشند و خدمات ذیل را به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌کنند:
1.    بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب.
2.    ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر.
3.    ارائۀ راهنمایی‌های لازم جهت تهیۀ گزارش توجیهی.
4.    بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده.
5.    تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح.
6.    تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر.
7.    نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پی‌گیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.
8.    تهیه گزارش توجیهی.
9.    انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائۀ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوۀ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار.
10.    بازاریابی و فروش اوراق بهادار.
11.    تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار.
12.    تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در دست انتشار.

متقاضیانی که در نظر دارند هر یک از موارد ذیل را انجام دهند می‌توانند از خدمات مشاورین عرضه استفاده نمایند.
1.    انتشار آن دسته از اوراق مشارکتی که نیاز به مجوز سازمان دارد.
2.    انتشار هرگونه اوراق بهاداری به غیر از سهام و اوراق مشارکت که نیاز به مجوز سازمان دارد.
3.    انتشار سهام در زمان تبدیل شرکت‌های سهامی خاص به عام.
4.    انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس.
5.    انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان.
6.    افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان با سلب حق تقدم و عرضه عمومی سهام جدید.

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟