مسیر حرکت سرمایه گذاری خارجی
مرحله اول: شناسايي و انتخاب پروژه سرمايه گذاري
پروژه هاي ساخت هتل ومراكز اقامتي
سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ايران
و ادارات كل استان ها
پروژه هاي نيروگاهي و آب
وزارت نيرو
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران
پروژه هاي صنعتي و معدن
وزارت صنعت معدن و تجارت
و سازمان هاي استان ها
پروژه هاي زيربنايي، بزرگراه، فرودگاه و بندر
وزارت راه و شهرسازي و ادارات كل استان ها
استانداري ها
پروژه هاي كشاورزي
وزارت جهاد كشاورزي
و سازمان هاي استان ها
پروژه هاي ساخت ورزشگاه، مجتمع هاي تجاري و عمران شهري
شهرداري ها و وزارت ورزش و جوانان
پروژه هاي ساختمان سازي انبوه و عمران شهري
وزارت راه و شهرسازي و شركت هاي عمران منطقه اي
اتاق هاي بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي

 

مرحله دوم: دريافت مجوزهاي فعاليت از دستگاه هاي اجرايي مربوطه
پروژه هاي كشاورزي
و سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها
پروژه هاي صنعتي و معدن
مجوز تاسيس توسط سازمان هاي صنعت معدن و تجارت استان ها
پروژه هاي شهرسازي
وزارت راه و شهرسازي
پروژه هاي ساخت هتل ومراكز اقامتي
مجوز تاسيس توسط ادارات كل سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان ها
پروژه هاي خدمات فني و مهندسي
سازمان سرمايه گذاري مجوزي را درخواست نمي كند.
سازمان هاي صنعت معدن و تجارت استان ها مجوز مي دهند
پروژه هاي مجتمع هاي اداري و تجاري
مجوز تاسيس توسط شهرداري ها
پروژه هاي سدسازي
وزارت نيرو
مذاكرات وزارت نيرو با سرمايه گذار
و ارائه صورتجلسات و قراردادها به سازمان سرمايه گذاري
پروژه هاي ساخت نيروگاه
مجوز تاسيس توسط وزارت نيرو
مذاكرات وزارت نيرو با سرمايه گذار و ارائه صورتجلسات و قراردادها به سازمان سرمايه گذاري
پروژه هاي موجود (خريد سهام)
خريد سهام شركت ها در بورس يا خارج از بورس
پروژه هاي ساخت راه آهن، بزرگراه، فرودگاه و پايانه هاي صادراتي
مجوز توسط وزارت راه و شهرسازي
مذاكرات وزارت راه و شهرسازي با سرمايه گذار و ارائه صورتجلسات و قراردادها به سازمان سرمايه گذاري
در مورد پايانه هاي صادراتي مذاكرات وزارت صنعت معدن و تجارت با سرمايه گذار و ارائه صورتجلسات و قراردادها به سازمان سرمايه گذاري

 

مرحله سوم: دريافت مجوز سرمايه گذاري خارجي
  

مدارك مورد نياز براي ارائه به سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران براي دريافت مجوز سرمايه گذاري خارجي:

  • فرم درخواست

  • مجوز تاسيس

  • نامه درخواست مجوز سرمايه گذاري خارجي توسط متقاضي به سازمان سرمايه گذاري

  • رزومه متقاضي و مدارك احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي سهامدار

  • فهرست مشخصات كامل ماشين آلات و تجهيزات موردنظر براي واردات به كشور به عنوان آورده سرمايه گذار خارجي

  • مدارك تاييد و قرارداد نحوه انتقال فناوري در مواردي كه آورده سرمايه گذار، فناوري باشد

  • ساير اطلاعات سودمند

 

مرحله چهارم: اقدامات پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي
اداره ثبت شركت ها
ثبت شركت ايراني توسط متقاضي سرمايه گذاري خارجي
امكان ثبت شركت ايراني با صددرصد سهامداري توسط متقاضي خارجي    
وزارت صنعت معدن و تجارت
ثبت سفارش ماشين آلات، تجهيزات و ساير اقلام سرمايه فيزيكي
دريافت كارت يازرگاني از طريق وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگاني
وزارت امور خارجه
صدور ويزاي كوتاه مدت و بلند مدت براي سرمايه گذار خارجي، مديران و كارشناسان    
وزارت صنعت معدن و تجارت
ترتيبات معافيت ماشين آلات از حقوق و عوارض گمركي
پروانه بهره برداري
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
صدور ويزاي اقامت براي سرمايه گذار خارجي
مديران و كارشناسان و بستگان درجه يك آنها
تجديد و تمديد ويزاهاي فوق الذكر
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي
صدور ويزاي كار براي سرمايه گذار خارجي، مديران و كارشناسان
تجديد و تمديد ويزاهاي فوق الذكر
شبكه بانك هاي ايراني
انتقال سرمايه نقدي سرمايه گذار خارجي به عنوان آورده و ارائه تاييديه بانكي به سازمان سرمايه گذاري
گمرك جمهوري اسلامي ايران
ترخيص هرگونه سرمايه فيزيكي تحت عنوان سرمايه گذاري خارجي
صدور برگ سبز گمركي
ارائه برگ سبز گمركي به سازمان سرمايه گذاري    
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟